top of page

มอบทุนการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

Updated: Nov 4, 2022


มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 4 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท โดยมีบริษัท จีอาร์ดี เทค จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย บุญสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมทองขาว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วันที่ 17 สิงหาคม 2565

74 views0 comments

Comentários


bottom of page