top of page

อบรมหลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น & CPR

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนในองค์กรควรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ หลายครั้งที่เรามักพบอุบัติเหตุระหว่างทำงานแต่เพื่อนร่วมงานหรือผู้เห็นเหตุการณ์นั้นไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ในทันทีส่งผลให้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเช่นเหตุการณ์ที่มีเพื่อนร่วมงานหยุดหายใจระหว่างปฏิบัติงานเพื่อนพนักงานไม่สามารถช่วยเหลือหรือทำการ CPR ได้ เพราะยังไม่เคยได้รับการฝึกอบรมถึงวิธีการปั๊มหัวใจหรือทำ CPR นั้นเอง ผู้บริหารจึงเล่งเห็นความสำคัญ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น & CCR วันที่ 21 สิงหาคม 2566
72 views0 comments

Comments


bottom of page